5 Mart 2024

Yaban Hayvanlarının Yasadışı Öldürülmeleri ile İlgili Tebliğ

Çevre Bakanlığından:

Zaman zaman çeşitli görsel ve yazılı basın yayın organlarındaki haberlerde ve Bakanlığımıza gelen şikayetlerde, Türkiye'nin değişik bölgelerinde pek çok yabani hayvanın elektrikli tel, zehirli ve bayıltıcı yem ve bilhassa yabani hayvanların avlanmasında canlı hayvanların yem olarak kullanılmaları suretiyle kanunen yasaklanmış metodlarla öldürüldükleri hususları yer almaktadır.

Yasak ve kaçak avlanma yapan ve yakalanan şahıslarla ilgili olarak 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 16 ncı maddesine dayanılarak oluşturulan Merkez Av Komisyonu Kararlarına göre işlem yapıldığı, ancak, ceza mahkemelerince yapılan tahkikatlar sonucunda, bu şekilde avlanmanın Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (BERN) çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği, aykırı davranışların 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili 3 üncü, 9uncu ve 20 nci maddeleri çerçevesinde değerlendirilerek idari para cezası uygulanması yönünde işlem yapılması gerektiği nedeniyle görevsizlik kararı verilerek dosyalar gereği için Bakanlığımıza intikal ettirilmektedir.

3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 16 ncı maddesine dayanılarak oluşturulan ve her yıl yayımlanan Merkez Av Komisyonu Kararlarında "Yasaklanan Avlanma Usul ve Şekilleri" kullanılarak yapılan avlanmalar yasaklanmaktadır. Bunun yanısıra, 20.02.1984 tarih ve 18318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ülkemizde yürürlüğe giren Bern Sözleşmesi'nin, Ek-4 sayılı listesiyle de aşağıda belirtilen av metod ve araçları yasaklanmaktadır.

Kuşlar için

• İlmek tuzaklar
• Ökseler
• Oltalar
• Gözleri körletilmiş ve edilmiş mühre ve çığırtkan olarak kullanılan canlı kuşlar
• Öldürücü veya uyuşturucu elektrikli aletler
• Yapay ışık kaynakları
• Aynalar ve diğer göz kamaştırıcı cisimler
• Hedef aydınlatıcı aletler
• Gece atışları için kullanılan, hedefi gösteren veya elektronik olarak hedefi büyülten nişan alma aletleri, (nişan dürbünleri)
• Ağlar
• Zehirli ve bayıltıcı yemler
• Şarjör ikiden fazla
• kartuş alabi len yarı otomatik veya otomatik silahlar
• Sandık tuzaklar, (Kitle halinde veya seleksiyon dışı yakalama ve|öldürme için kullanıldığında)
• Uçaklar
• Hareket halindeki motorlu araçlar
• Teypler

Memeliler için

• İlmek kapanlar
• Gözleri körletilmiş ve sakat edilmiş mühre olarak kullanılan canlı hayvanlar
• Teypler
• Öldürücü veya uyuşturucu elektrikli aletler
• Yapay ışık kaynakları
• Aynalar ve diğer göz kamaştırıcı cisimler
• Hedef aydınlatıcı aletler
• Gece atışları için kullanılan, hedefi gösteren veya elektronik olarak hedefi büyülten nişan alma aletleri, (nişan dürbünleri)
• Patlayıcı maddeler, (Balina avı hariç)
• Ağlar, (Kitle halinde veya seleksiyon dışı yakalama ve öldürme için kullanıldığında)
• Sandık tuzaklar
• Zehirli ve bayıltıcı yemler
• Uçaklar
• Hareket halindeki motorlu araçlar
• Gazlama ve tütsüleme

Bu gerekçeler çerçevesinde yasaklanmış olan av metod ve araçları ile hayvan öldürülmesi, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince ekolojik dengenin bozulmasında etken olabilecek hayvan türlerinin nesillerinin tehlikeye düşürülmemesi amacıyla yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayanlar hakkında Mahkemelerce görevsizlikle sonuçlanacak davalar açılması yerine, Valiliklerce Çevre Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve 20 nci maddesinin (b) bendine göre işlem yapılması, fiillerin tekrarı halinde ise yine aynı Kanunun 23 üncü maddesine göre idari ceza verilmek suretiyle işlem yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, yukarıda yer alan ve yasak olan av metod ve araçlarının kullanılarak avlanmanın önlenmesi yönünde gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve takibatın yapılması, bu kapsamda bilhassa zehirli ve bayıltıcı yem kullanımının engellenmesi, zehirli ve bayıltıcı yemler kullanıldığında olay mahallerinde kalan yenmemiş zehirli yemlerin toplatılması, zehirlenmiş hayvanlar ile zehirlenmiş fakat ilk etapta bulunamamış hayvan ölülerinin toplanarak vücutlarında bulunan zehrin hem suya, hem de toprağa karışmasının önlenmesi için en az bir metre derinlikte çukurlar açılarak gömülmesi ve zehirlenerek öldürülen hayvanların etinde bulunan zehrin diğer hayvanlarca tüketilmesinin engellenmesi için tedbir alınması hususu tebliğ olunur.

Ankara Barosu Yayınları

Taklacı Güvercin
Hayvan hakları evrensel bildirisi, bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.

Yaban Hayvanlarının Yasadışı Öldürülmeleri ile İlgili Tebliğ

Taklacı GüvercinTaklacı Güvercin

İletişim Gizlilik Politikası
Copyright © 2005 Erenet.NET
Güvercinler Sitesi Sayfa Tasarım ve Programlama: Erenet.info