16 Haziran 2024

Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi

HAYVAN HAKLARI BİLDİRGESİ

15 Ekim 1978 Unesco

1- Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.
2-
Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptirler. Bir hayvan türü olan insan, öbür hayvanları yok edemez, bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır.
3-
Hiç bir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve kokutulmadan yapılmalıdır.
4-
Yabani türden olan bütün hayvanlar kendilerine özel dopal çevrelerinde; karada, havada ve suda yaşama ve üreme hakkına sahiptiler. Eğitim amaçlı bile olsa bu özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.
5-
Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bu türde olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.
6-
İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşam hakkına sahiptir.Bir hayvanı terketmek acımasız ve aşağılık bir davranıştır.
7-
Bütün çalışan hayvanlar iş süresi ve yoğunluğun sınırlandırılması ve güçlerini arttırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.
8-
Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel,ticari ve başka biçimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir.
9- Hayvan, beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de acı çektirilmeden ve korkutulmadan olmalıdır.
10- Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.
11- Zorunluluk olmaksızın bir hayvan öldürülmesi yaşama karşı suçtur. 
12- Çok sayıda hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım, yani suçtur.
13- Hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanların öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanmalıdır.
14- Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır. Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır.

Ankara Barosu Yayınları

Taklacı Güvercin
Hayvan hakları evrensel bildirisi, bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.

Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi

Taklacı GüvercinTaklacı Güvercin

İletişim Gizlilik Politikası
Copyright © 2005 Erenet.NET
Güvercinler Sitesi Sayfa Tasarım ve Programlama: Erenet.info